Strona główna Artykuły News distortos ma już rok!
distortos ma już rok!
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Czwartek, 23 Lipiec 2015 22:11

Minął już rok i jeden dzień od momentu w którym rozpocząłem tworzenie projektu swojego własnego RTOSa. Projekt distortos wciąż się rozwija i - na chwilę obecną - ma już 1542 commity. Względem poprzedniego newsa pojawiły się zasadniczo tylko dwie nowe rzeczy, choć obydwie są bardzo rzadko spotykane w innych RTOSach. Jedna to klasa OnceFlag wraz z funkcją callOnce() - czyli odpowiedniki klasy std::once_flag i funkcji std::call_once() ze standardu C++11 lub struktury pthread_once_t i funkcji pthread_once() z <pthread.h>.

Drugą nowością jest implementacja funkcjonalności POSIXowych sygnałów. Sygnały można obsługiwać zarówno poprzez synchroniczne oczekiwanie - przy użyciu funkcji ThisThread::Signals::wait(), ThisThread::Signals::tryWait(), ThisThread::Signals::tryWaitFor() oraz ThisThread::Signals::tryWaitUntil() - jak i poprzez asynchroniczne handlery sygnałów - używając funkcji ThisThread::Signals::setSignalAction(). Zgodnie z przyjętymi standardami, "doręczenie" sygnału powoduje przerwanie niektórych funkcji blokujących (np. Semaphore::wait() albo MessageQueue::pop()), które zwrócą wtedy kod EINTR. Patrząc od drugiej strony - czyli "źródła" sygnału - możliwe jest zarówno "generowanie" (ThreadBase::generateSignal()) jak i "kolejkowanie" sygnałów wraz z wartością (ThreadBase::queueSignal()). Sygnały można oczywiście maskować i ignorować.

Wszystko to jest możliwe - wciąż - bez użycia nawet jednego bajtu pamięci alokowanej dynamicznie! W przypadku tworzenia "statycznych" wątków (obiektów klasy StaticThread) konieczne jest zadeklarowanie czy wątek ten w ogóle przyjmuje sygnały, ile sygnałów może być dla niego maksymalnie zakolejkowanych i ile różnych SignalAction można użyć w nim jednocześnie.

Stay tuned!

██╗ ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗  ██╗
██║ ██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
███████║███████║██████╔╝██████╔╝ ╚████╔╝ 
██╔══██║██╔══██║██╔═══╝ ██╔═══╝  ╚██╔╝ 
██║ ██║██║ ██║██║   ██║    ██║  
╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝╚═╝   ╚═╝    ╚═╝  

██████╗ ██╗██████╗ ████████╗██╗ ██╗██████╗ █████╗ ██╗  ██╗
██╔══██╗██║██╔══██╗╚══██╔══╝██║ ██║██╔══██╗██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
██████╔╝██║██████╔╝  ██║  ███████║██║ ██║███████║ ╚████╔╝ 
██╔══██╗██║██╔══██╗  ██║  ██╔══██║██║ ██║██╔══██║ ╚██╔╝ 
██████╔╝██║██║ ██║  ██║  ██║ ██║██████╔╝██║ ██║  ██║  
╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝  

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:::::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::::::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::::::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:::::~~:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:::~?~:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM::~~?~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:~?~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD++++7ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++I7$Z$I?++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++++++++++++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++++++++++++++OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++++++++++++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++++++O+++++OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++?7+O?I++I+8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++?????I++ONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++?????O++ZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++???????ZO?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7+??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ??????????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ??????????OOOOOOOO8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMM?,,,,,,,,,,,,,,,$??????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7DMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM8$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:$??????????:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMMMMMMMMM
MMMMM~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=+?O??????????I?=~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=MMMMMMMMM
MMMD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=+?I$Z??????87I?=~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMMMMM
MMM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:~==+++++==~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DMMMMMM
MMM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMMM
MMM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8MMMMM
MMM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMM+,,,,,,,,~DD8O,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMM+,,,,,,,,DZZZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMM+,,,,,,,$DZZZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMM7,,,,,,,DOZZZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~DDDDD8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMMD,,=DOOZZZZZZZ+,,,,,,,,,,,DDD~,,,,,,DDZZZZZZZZ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMMM
MMMM8DZZZZZZZZZZZZ,,,,,,,,,,D8ZZZD,,,=DOZZZZZZZZZZ8,,,,,,,,,,,ZNNNNN,,,,,,IMMMMM
MMMNOZZZZ88888ZZZZO,,,,,,,,ODZZZZZZDDZZZZZZZZZZZZZZZ,,,,,,,,,,DNNN8888,,,,OMMMMM
MMM8OZZZZ8888ZZZZZO,,,,,,,DDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,,,,,,,,ONNND88888,,,DMMMMM
MMMDOOZZZZZZZZZZZZ$8,,,,D8OZZZZZZ888ZZ8888ZZZZZ8888OZZ8,,,,,7NN888888888O:MMMMMM
MMMMOOZZZZZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$ZZZZ8888O888ZZZZZO88888ZZZZZZ8D8888888888888MMMMMMM
MMMMDOZZZZZZZZZZ$$$$$$88$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88888ZZZZZZO8888888888888MMMMMMM
MMMMMOOZZZZ88888$$$$$$8O$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8888888888888MMMMMMM
MMMMMNOZZ888888ZZ$$$$$$$$$$$$ZZZZOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8888888888888MMMMMMM
MMMMMMOZZ8888OZZZZ$$$$$$$$$ZZZZZ8OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88888888888888MMMMMMM
MMMMMMOZZZ88OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ888888888888NMMMMMMM
MMMMMNOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZO888ZZZZ88888ZZZZZZZZZZZ88888888888888888MMMMMMMM
MMMMM8OOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZO88888ZZZZZ888888ZZZZZZZZZZ88888888888888888MMMMMMMM
MMMMM8OOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88888ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ88OO888888888888MMMMMMMM
MMMMMMOOZZZZZ88ZZZZZZZZZZZZZZ88ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZO8O8888888888888MMMMMMMM
MMMMMMOOZZZZ88888ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ888888888888888MMMMMMMM
MMMMMMMOOOZZ8888OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8888888888888888MMMMMMMM
MMMMMMMMMMNOOOOOZZZZZZZZZ8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8888O8888888888888NMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMN8OOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZO88ZZZZZZZZZZO8888888888888888DMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMM888ZZZZZZZZZZZZZZZZ88ZZZZZZZZZZZZZO8888888888888MMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOO88888888888MMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOZZZZZZZZZZO888888888888MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

██████╗ ██╗███████╗████████╗ ██████╗ ██████╗ ████████╗ ██████╗ ███████╗
██╔══██╗██║██╔════╝╚══██╔══╝██╔═══██╗██╔══██╗╚══██╔══╝██╔═══██╗██╔════╝
██║ ██║██║███████╗  ██║  ██║  ██║██████╔╝  ██║  ██║  ██║███████╗
██║ ██║██║╚════██║  ██║  ██║  ██║██╔══██╗  ██║  ██║  ██║╚════██║
██████╔╝██║███████║  ██║  ╚██████╔╝██║ ██║  ██║  ╚██████╔╝███████║
╚═════╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝  ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝ ╚══════╝
Zmieniony: Czwartek, 23 Lipiec 2015 23:29